097 899 61 69
09 CÙ CHÍNH LAN - PHƯỜNG 08 - TP. ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG

Liên hệ

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH BÍCH PHƯƠNG ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801418535

Người đại diện: HUỲNH THỊ MINH THIỆN     Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: 09 Cù Chính Lan - Phường 08 - Tp. Đà Lạt - Lâm Đồng

Số điện thoại liên hệ: 0978 99 61 69

Email: bichphuongdalatvegetable@gmail.com